Hai Mere Dono Laal KahanRecitation at 3:02:38

YouTube Link


Ki Zaujaye Muslim (As) Ne Yeh Fughan Hai Mere Dono Lal Kahan

Thay Sath Jo Mere Do Dilbar
Woh Fidya Kiye Main Ne Haq Par
Jo Sath Tumhare Thay Hain Kahan
Hain Mere Dono Lal Kahan

Main Basti Basti Jaungi
Aur Dhoodh Kay Unko Laungi
Batlaiye Kuch To Unka Nishan
Hain Mere Dono Lal Kahan

Kab Tak Woh Rahe Zeer E Saya
Aur Kis Ko Taras Un Par Aaya
Kis Ghar Main Hain Ab Tak Woh Mehmaa’N
Hain Mere Dono Lal Kahan

Bus Itna Bata Dije Wali
Duniya To Nahi Unse Khali
Kya Mil Gai Unko Jaye Aman
Hain Mere Dono Lal Kahan

Di Lashe Muslim (As) Ne Yeh Sada
De Sabr Ki Taqat Tujh Ko Khuda
Ho Jaye Ga Tujh Par Jald Ayan
Hai Mere Dono Lal Kahan

Kufe Main Anees E Ahle Haram
Thay Nala Kuna Waqt E Matam
Sun Kar Yeh Sada Mahshar Tha Ayan
Hain Mere Dono Lal Kahan